แบบประเมินอาจารย์ 2-2556

เสาร์-อาทิตย์ ปีที่ 1

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา

ภาษาไทย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
พระไตรปิฎกศึกษา 1
การปกครองคณะสงฆ์ไทย


เสาร์-อาทิตย์ ปีที่ 2

เสาร์-อาทิตย์ ปีที่ 3

การเมืองการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายระหว่างประเทศ
การสืบสวนและสอบสวน
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายต่างประเทศของไทย
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เสาร์-อาทิตย์ ปีที่ 4

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
การนิเทศการศึกษา
สัมมนาทางการศึกษา
คอมพิวเตอร์การศึกษาสำหรับวิชาชีพครู การบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
การการจัดบริการการศึกษาระดับปฐมวัยแก่ชุมชน
สื่อการเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

 

ปกติเช้า ปีที 1
ปกติเช้า ปีที 2
ปกติเช้า ปีที 3
ปกติเช้า ปีที 4

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าว มมร ล้านนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s