การศึกษาปฐมวัย

งาน PowerPoint ประวัตินักศึกษาและวิธีการสอนเด็กปฐมวัย

ส่งงานโดยไปวางไฟล์ไว้ที่ Blog WordPress หน้าส่งงาน ส่งภายในวันสุดท้ายของการสอบปลาย ภาค 2/2555

**************************************************

แนวข้อสอบปลายภาค 2/2555

– บทบาทคอมพิวเตอร์ต่อการจัดการเรียนการสอน
– คอมพิวเตอร์กับครูผู้สอน
– แนวคิดของนักศึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอนเด็ปฐมวัย

*****************************************************************************

>>>> ตรวจเวลามาเรียน
>>>> ตรวจสอบงานส่ง

Blog นักศึกษา
http://lannaopal.wordpress.com ธัญญารัตน์
http://aatnn.wordpress.com นรีรัตน์
http://doofdoof33.wordpress.com วุฒิ
http://wutchai.wordpress.com วัชระ
http://nidntt.wordpress.com ชนิดา
http://nunee24.wordpress.com ภัทรา
http://lovenomfon5.wordpress.com น้ำฝน
http://nutip25.wordpress.com พรทิพย์
http://ccxzz.wordpress.com ปภัสสร

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s